Bewoners en gemeenteraad [.c-underline][.c-underlined][.c-underlined]Herwijnen[.c-underline] [.c-highlighted]opzij gezet[.c-highlight-yellow][.c-highlight-yellow][.c-highlighted] door overheid.

Parcival Weijnen & Dieuwertje Kuijpers

29/8/2022

Defensie zocht én vond de ideale locatie voor de bouw van een nieuwe luchtverdedigingsradar. Helaas werd zoals wel vaker aan één ding niet gedacht: de bewoners.

Herwijnen. Het is de plek die defensie koos voor de radar, die essentieel is voor de beveiliging van ons land. Alleen worden noch de bewoners, noch de gemeenteraad goed geïnformeerd. Als die ontdekken dat de komst van de radar mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zetten ze vraagtekens bij het project.  Defensie probeert via informatieavonden uit te leggen dat het allemaal niet zo’n vaart loopt, maar doet dat op een manier die alleen maar meer kwaad bloed zet. Resultaat: de gemeenteraad stemt tegen de komst van de radar.

Landsbelang

De minister laat het er niet bij zitten. Vanwege het landsbelang zet zij via een omweg de gemeenteraad buitenspel. Helaas voor Defensie steekt de Tweede Kamer dáár weer een stokje voor: een motie roept de minister op om een andere plek te zoeken. Die motie wordt door de nieuwe minister alleen nooit uitgevoerd.

Zo ontstaat een patstelling. De bewoners van Herwijnen doen er alles aan de radar tegen te houden, defensie wil van geen wijken weten. Een typisch voorbeeld van trage ambtelijke besluitvorming waarbij de bevolking buitenspel wordt gezet,  het vertrouwen in de overheid verliest en in opstand komt. Precies dat gaat veranderen als de nieuwe Omgevingswet volgend jaar ingaat. Vanaf dan moeten overheden de bevolking eerder betrekken bij nieuwe plannen, zodat er draagvlak ontstaat. Het voorbeeld van Herwijnen is vast leerstof hoe het niet moet. Lees hier wat de Omgevingswet inhoudt.

Lees hier (enkel voor abonnees van Vrij Nederland) hoe het Rijk de bewoners en gemeenteraad negeert, en daarmee een belangrijk dossier op slot zet.

Vond je dit een [.c-highlighted]goed[.c-highlight-yellow][.c-highlight-yellow][.c-highlighted] onderzoek?

Steun ons dan!

Wij werken effectief; er is geen directie of duur kantoorpand. Ondanks dat blijft onderzoeksjournalistiek kostbaar. Research kan maanden in beslag nemen en dan nog is het eindresultaat onzeker. Wij kunnen jouw financiële bijdrage (klein of groot) dus goed gebruiken.

Bron:

Bron:

Bron:

Meer dossiers