Bouwkundige keuring geeft vaak een te [.c-highlighted]rooskleurig beeld[.c-highlight-yellow][.c-highlight-yellow][.c-highlighted]

Bram Loggers

10/5/2023

Huizenkopers die een bouwkundige keuring laten doen, krijgen vaak een te rooskleurig beeld van hun nieuwe woning voorgeschoteld. Cruciale aspecten als de fundering, het dak en de kruipruimte worden niet of beperkt geïnspecteerd. Gevolg is dat mensen die dachten een goed huis te kopen, alsnog tienduizenden tot soms wel honderdduizend euro kwijt zijn aan noodzakelijke herstelkosten.

Makelaars raden kopers vaak een keuring aan waarin veel zaken zijn uitgesloten, omdat zij belang hebben bij een positief beeld. Inspecteurs die de naam hebben kritisch te keuren, worden soms geweerd. Dat blijkt uit onderzoek van collectief Spit voor deze krant, dat hiervoor tientallen dossiers van huizenkopers bestudeerde, meeging bij meerdere second opinions en betrokkenen sprak.

Lekkage door [.c-highlighted]verzakking[.c-highlight-yellow][.c-highlight-yellow][.c-highlighted]

Ook een huizenkoper in Leerdam - die anoniem wil blijven omdat hij er geen belang bij heeft dat gebreken aan zijn huis publiekelijk bekend worden - kreeg een inspectierapport waarin weinig problemen werden gemeld. ‘Maar we hadden de sleutel nog geen drie dagen, en bij de eerste de beste storm stroomde het water langs de muren. Het keurbedrijf had alle tekenen kunnen zien: wijkende kit, scheuren door verzakking. Ze hebben er niets mee gedaan.’

De totale herstelkosten liggen rond de 100.000 euro. Die schade valt nergens te verhalen. Volgens vastgoedadvocaat Jung Nam Heeringa zitten de algemene voorwaarden van keurbedrijven goed in elkaar en zijn ze juridisch lastig aan te spreken. ‘Je voelt je machteloos’, zegt de koper. ‘Wij hebben altijd zuinig aan gedaan om geld opzij te zetten voor onze oude dag. Dat is nu in één klap weg.’

Dat de samenwerking tussen keurbedrijven en makelaars nauw is, blijkt uit de vergoeding van 50 euro die marktleider Perfectkeur betaalt aan makelaars als zij een keuring aanbrengen.

Beeld bevestigd

Spit sprak enkele oud-medewerkers van keurbedrijven. Zij bevestigen dat rapporten vaak rooskleurig worden ingestoken. ‘We werkten met een computerprogramma dat zelf de kosten berekent voor een bepaald gebrek. Maar die lagen altijd te laag, daar kon je nog geen klusser voor inhuren. Je kon die bedragen wel aanpassen in het systeem, maar dat deden veel inspecteurs niet, want je moest drie van die keuringen op een dag doen en binnen 24 uur het rapport af hebben.’

Volgens vastgoedadvocaat Heeringa en hoogleraar financial ethics Boudewijn moet de markt voor bouwkundige keuringen beter gereguleerd worden om de onafhankelijkheid van keuringen te waarborgen.

Volgens marktleider Perfectkeur is geen sprake van misstanden, maar eerder van misverstanden bij kopers. ‘Mensen hebben soms verkeerde verwachtingen van wat wij doen’, zegt directeur Gerrit van der Heide. ‘Een standaard bouwkundige keuring is een visuele inspectie. Dat is iets anders dan een funderingsonderzoek of een kruipruimte-inspectie, met een ander prijskaartje.’

Lees het verhaal bij De Groene en AD

Vind je dit een goed onderzoek?

Steun ons dan!

Wij werken effectief; er is geen directie of duur kantoorpand. Ondanks dat blijft onderzoeksjournalistiek kostbaar. Research kan maanden in beslag nemen en dan nog is het eindresultaat onzeker. Wij kunnen jouw financiële bijdrage (klein of groot) dus goed gebruiken.

Doneer via deze link

Bron:

Bron:

Bron:

Meer dossiers