[.c-highlighted]De worsteling[.c-highlight-yellow][.c-highlight-yellow][.c-highlighted] met het [.c-underline][.c-underlined][.c-underlined]warmtenet[.c-underline]

Bram Loggers en Parcival Weijnen

15/12/2022

Warmtelinq. Een prestigieus restwarmteproject van de Provincie Zuid-Holland. Restwarmte van de industrie gebruikt om huizen te verwarmen. Maar dit klinkt veel milieuvriendelijker en duurzamer dan het is. De kans is groot dat gebruikers van deze warmtevoorziening (bewoners van Vlaardingen, Delft, Den Haag en Leiden) uiteindelijk voor de extra kosten opdraaien. Waarom de pijpleiding er toch komt? Vanwege de tekorten bij Warmtebedrijf Rotterdam.

De overheid zet flink in op warmtenetten, nu Nederland van het gas af moet. Uit onderzoek van Spit blijkt dat problemen en desinformatie zich hierbij opstapelen. Veel van de warmte is afkomstig van afvalverbrandingsovens. Experts zetten daar grote vraagtekens bij. Want hoe duurzaam is dat als je naar een circulaire economie toe wil? Daar komt bij dat Nederland nu al afval importeert om de ovens draaiende te houden. En leveren de verbrandingsinstallaties te weinig warmte, dan moet dat extra worden opgewekt. Dat gebeurt met gas, terwijl de warmtenetten juist in plaats van gas zouden komen.

Nog een probleem: de industrie moet 365 dagen per jaar warmte kwijt. Maar de meeste huishoudens hebben alleen in de winter verwarming nodig. De rest van het jaar is er meer vraag naar verkoeling, en dat kan niet met dit systeem. Met klimaatverandering in het achterhoofd zijn verduurzamingexperts kritisch: “Met warmtenetten ben je bezig een infrastructuur uit te rollen voor de warmtevraag van twintig jaar geleden.”

Bovendien zijn warmtenetten duur. Zo duur, dat de overheid moet bijspringen. En zijn consumenten eenmaal aangesloten, dan zitten ze vast. “De bewoners wordt de mogelijkheid ontnomen hun huis op een goedkopere manier te verwarming. Zo verpest je de markt. Dodelijk voor concurrentie en innovatie.”

Ook over de toekomstbestendigheid van het systeem bestaan vele vraagtekens. Meer daarover lees je hier.

Bron:

Bron:

Bron:

Meer dossiers