[.c-underline][.c-underlined][.c-underlined]In het kort[.c-underline]: wat houdt de [.c-highlighted]nieuwe Omgevingswet[.c-highlight-yellow][.c-highlight-yellow][.c-highlighted] in?

Dieuwertje Kuijpers & Parcival Weijnen

29/8/2022

De nieuwe Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds Thorbecke de grondwet in 1848 compleet renoveerde. In die nieuwe Omgevingswet komen 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 75 ministeriële regelingen samen. Het doel: alles eenvoudiger maken en burgers meer inspraak geven. Alleen aan de invoer van deze mega-wet kleven nogal wat problemen.

De ideeën over de wijziging zijn al decennia oud. Door kortere procedures, minder wetgeving en het in een eerder stadium betrekken van burgers, moet de nieuwe wet iets doen aan het tweekoppige monster van stroperige procedures en burgers die daardoor hun vertrouwen in de overheid verliezen.

Tijdig met de lokale bevolking en bedrijven om tafel zitten zou niet alleen tot betere besluitvorming leiden, maar ook het proces versnellen. Want door de wensen van burgers te verwerken in je plannen, voorkom je dat ze naar de rechter stappen of in opstand komen.

Twijfels over nieuwe wet

Veel critici betwijfelen of dat met de Omgevingswet gaat lukken. Vooral de manier waarop de stem van de burger is ingetekend, roept vraagtekens op. Burgerparticipatie is straks wel verplicht, maar het is aan de betreffende overheid om daaraan invulling te geven. De bestuurscultuur binnen een gemeentehuis en de welwillendheid van de daar aanwezige ambtenaren, bepalen straks hoeveel invloed burgers krijgen op nieuwe plannen.

De invoer van de wet is al meerdere malen uitgesteld, maar gaat op 1 januari 2024 nu écht in.

In Herwijnen liet de overheid alvast zien hoe het níet moet. Lees het hele artikel hier

Vond je dit een goed onderzoek?

Steun ons dan!

Wij werken effectief; er is geen directie of duur kantoorpand. Ondanks dat blijft onderzoeksjournalistiek kostbaar. Research kan maanden in beslag nemen en dan nog is het eindresultaat onzeker. Wij kunnen jouw financiële bijdrage (klein of groot) dus goed gebruiken.

Bron:

Bron:

Bron:

Meer dossiers