Vaste huisarts dreigt te verdwijnen

Catrien Spijkerman en Roos Menkhorst

5/5/2022

Een eigen praktijk. Vroeger de droom van iedere huisarts, nu de nachtmerrie

De vaste huisarts dreigt te verdwijnen. Uit een enquête van SPIT blijkt dat bijna de helft van de huisartsen denkt dat er over tien jaar geen “traditionele” praktijken meer zijn. Commerciële bedrijven nemen de markt over.

Veel jonge huisartsen willen namelijk geen eigen praktijk meer. De werkdruk is hoog en de dagen zijn lang: gemiddeld werkt een praktijkhouder 59 uur per week. Vanwege tekorten elders in de zorg, zoals bij ggz en wijkverpleging,  komt daar steeds meer bij: “De abortuspil moet laagdrempeliger? Doet de huisarts wel! Tekort aan lijkschouwers? Laten we de huisarts vragen.”

Bovendien kunnen huisartsen als  ZZP-er ook prima verdienen. Maar  de ZZP-ers zelf zien ook het probleem van deze werkwijze: “Het maakt je een betere huisarts als je je patiënten kent. Dan kan je een betere diagnose stellen.”

Het volledige artikel lees je op de website van De Groene Amsterdammer.

Bron:

Bron:

Bron:

Meer dossiers