Een journalistieke zoektocht naar wie de
macht heeft over jouw achtertuin

Overheden roepen al jaren dat de stem van de burger ertoe doet. Binnenkort komt de nieuwe Omgevingswet. Onder het mom van burgerparticipatie krijgen burgers vanaf dan meer zeggenschap over hun directe woonomgeving. Werkt dat ook zo in de praktijk? Meestal trekt de overheid aan het langste eind of worden de plannen slechts vertraagd. Spit, trekt de komende jaren het land in om geschikte tips te onderzoeken.

Bekijk hieronder de trailer