Dieuwertje Kuijpers & Parcival Weijnen
19 december 2023

Button Text


Vraag 1

Herman (48) kijkt naar een livestream waarbij een kind seksueel wordt misbruikt. Valt dit in de huidige wet onder kinderporno?

a) Ja
b) Nee
C) Dat hangt van de rechter af

Vraag 2

Kevin (16) heeft seks gehad. Zij wilde niet, maar Kevin heeft haar signalen verkeerd begrepen. Kan hij onder de nieuwe wet strafbaar worden gesteld? 

A. Ja, dat kan vallen onder schuldverkrachting
B. Nee


Frits (35) stuurt een rits van ongepaste berichtjes naar een meisje (15) dat hij alleen online kent. Valt dit onder het strafbare “sexchatting”?A. Nee, het zijn immers alleen maar wat online berichten die ze ook kan wegklikken of deletenB. Dat kan, als de rechter vindt dat Frits het meisje hiermee schade toebrengtJe kunt niet bewijzen dat je bent gedwongen tot seks maar je hebt wel “nee” gezegd. Helaas is die “nee” genegeerd. Kan je nu aangifte doen van verkrachting? A. Ja, onder de nieuwe wet wel. In de oude wet moet sprake zijn geweest van dwangB. Nee, nu niet en straks ook nietJe zoent en rommelt wat met iemand die je net hebt leren kennen in de kroeg. Ze heeft op geen enkel moment gezegd dat ze niet wilde. Is het daarmee OK? Ja, onder de oude wet is grotendeels geen gehoor rechtdoor Nee, onder de nieuwe wet is zwijgen niet per se toestemmingHet aanwezig zijn bij een seksshow waarin iemand optreedt die jonger is dan 18 is strafbaar sindsA. 2002B. 1984Welk bewijs moet het OM leveren om aan te tonen dat er verkrachting  heeft plaatsgevonden?A. Het slachtoffer werd gedwongen of werd zo bedreigd dat ze zich niet aan de situatie konden onttrekken (huidige wet)B. Dat verdachte wist of had kunnen weten dat slachtoffer niet wilde (nieuwe wet)Als je wordt verkracht door je echtgenoot, dan is dit strafbaar sinds:A. 1964B. 1991Frits (19) krijgt een naaktfoto van zijn vriendin (17) in de app. Heeft hij nu kinderporno in zijn bezit? A. JaB. NeeFrits (16) krijgt van zijn vriendin (17) een naaktfoto’s gestuurd. Kan hij worden vervolgd voor kinderporno?a) Jab) Nee  Uitleg Ivonne:Het maak niet uit hoe oud je bent, elk plaatje die kennelijk leeftijd van 18 niet heeft bereikt is strafbaar (Hoge Raad) ook al is het tussen stelletje. Dus ook als de vriendin ouder is dan de vriend zoals in dit geval: leidend is dat zij nog de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt. Van geposeerde foto’s tot foto’s van seks. Eigenlijk is de strafbaarstelling inderdaad te ruim, maar in de nieuwe wet in de eerste instantie uitzondering te maken voor leeftijdsgenoten maar daarvan heeft de wetgever gezegd: we zijn verplicht top basis van internationale verdragen dit gewoon strafbaar te stellen.  Sinds wanneer heeft Nederland een zedenwetgeving? A. 1886B. 1977Frits (17) houdt van online daten en losse seksuele contacten. Op zijn datingprofiel geeft hij aan dat zijn date wel moet betalen voor sigaretten of drank, omdat hij klaplopers graag buiten de deur houdt. Sjaak (21) reageert op dit profiel. Is hij strafbaar? JaNeeIdem: zowel onder hudige en nieuwe wet?Uitleg Ivonne: art. 248a Sr uitlokken van ontucht,giften of beloften van geld of goed. Dat is heel lastig: als Frits 25 is en gewoon verliefd op een meisje van 17 en haar cadeaus geeft, dan is hij niet per se strafbaar. Een jonger meisje overladen met cadeaus maakt hem nog geen loverboy. Pas als zij heeft aangegeven dat ze er geen zin in heeft, maar hij denkt met die cadeaus haar wel in bed te kunnen krijgen - dan wordt het een ander verhaal. Wat veel mensen niet weten is wanneer ze reageren op iemand met een datingprofiel met een dollarteken erachter die in hun profiel aangeven wel geld te willen hebben, of een date die betaalt - dat ze dan strafbaar zijn als dit profiel van iemand is van onder de 18.Marieke (30) leert Frits kennen tijdens het stappen, maar komt erachter dat hij nog maar 17 is. Uit schaamte houdt ze stug vol dat ze 23 is. Is dit strafbaar?JaNeeIdem: zowel onder hudige en nieuwe wet?Uitleg Ivonne: art 248 Sr uitlokken van ontucht, misleiding: niet per se strafbaar. Frits is 17 die kan seks hebben. Marieke kan zeggen dat ze model is of jonger, maar dat is niet strafbaar .Bij verleiding van een minderjarige gaat het om een minderjarige die door een volwassene is verleid om bepaalde ontuchtige handelingen toe te laten of zelf te verrichten. Dit kan doordat bijvoorbeeld geld is aangeboden of beloofd, of doordat de minderjarige is misleid dan wel dat de volwassen verdachte misbruik heeft gemaakt van zijn bijzondere positie ten aanzien van de minderjarige in de zin van zijn uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht. Verleiding van een minderjarige is strafbaar gesteld in artikel 248a Sr. Als we kijken naar de wettekst moet het gaat om een verdachte die een minderjarige (kind <18 jaar) opzettelijk beweegt om ontuchtige handelingen te plegen of te dulden door een van de verleidingsmiddelen. Artikel 248a Sr luidt: ‘Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.’In ECLI:NL:HR:2018:1013 bepaalde de Hoge Raad reeds dat van ‘bewegen’ in de zin van artikel 248a Sr niet slechts sprake kan zijn wanneer blijkt van het breken van psychische weerstand. Van het in deze bepaling door het bestanddeel ‘beweegt’ tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding is overgegaan tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen.Marieke (20) leert Frits kennen tijdens het stappen. Hij is 16 maar ziet er uit als 14. Kan zij strafbaar worden gesteld?a ja (in huidige en nieuwe wet)b nee  (in huidige en nieuwe wet)c Hangt ervan af of de rechter vindt dat hij er inderdaad uitziet als 14 (in huidige en nieuwe wet)

Minimale opbrengst

Het is 17 juni 2020 en in het gebouw van vakbond De Unie in Culemborg wordt gevloekt en met deuren geslagen. De vergaderzaal is deze avond afgehuurd voor overleg over een te bouwen windmolenpark door energiecooperatie Vrijstad Windwinning en Eneco. Aanwezig zijn onder meer grondeigenaren in het gebied, Eneco, omwonenden en een aantal andere belanghebbenden. Maar deze zogeheten gebiedstafel loopt uit op een drama.

Al bijna een jaar komen ze elke maand samen. De energiecooperatie Vrijstad wil al pratend en polderend een ’optimaal’ windpark bouwen waar iedereen achter staat. Buurtbewoners hopen dat het hele proces ertoe leidt dat ze niet zes grote windmolens in hun achtertuinen krijgen, maar hooguit drie. Of desnoods vier. Achteraf ging ik er te naief in, ik lig er soms nog wakker van.

Maximale opbrengst

Het is 17 juni 2020 en in het gebouw van vakbond De Unie in Culemborg wordt gevloekt en met deuren geslagen. De vergaderzaal is deze avond afgehuurd voor overleg over een te bouwen windmolenpark door energiecooperatie Vrijstad Windwinning en Eneco. Aanwezig zijn onder meer grondeigenaren in het gebied, Eneco, omwonenden en een aantal andere belanghebbenden. Maar deze zogeheten gebiedstafel loopt uit op een drama.

Al bijna een jaar komen ze elke maand samen. De energiecooperatie Vrijstad wil al pratend en polderend een ’optimaal’ windpark bouwen waar iedereen achter staat. Buurtbewoners hopen dat het hele proces ertoe leidt dat ze niet zes grote windmolens in hun achtertuinen krijgen, maar hooguit drie. Of desnoods vier. Achteraf ging ik er te naief in, ik lig er soms nog wakker van.

In 2040 energieneutraal

Terug naar 2016. Culemborg bruist van de duurzame ideeen. De stad wil in 2040 energieneutraal zijn. Windenergie is hard nodig. In mei 2016 organiseert de gemeente een bijeenkomst in een wijkgebouw in het buitengebied.
Centrale vraag: welke zorgen hebben direct omwonenden over een nieuw windpark? Het zaaltje zit propvol. Ruim 90 mensen zijn gekomen en de avond verloopt turbulent. ,,U wilt draagvlak?”, roept een van de aanwezigen richting de wethouder. ,,Nou, we zullen eens kijken. Wie vóór windmolens is, steekt zijn hand op.” Een enkeling steekt aarzelend zijn hand op. Wethouder Joost Reus (GroenLinks) blikt terug: ,,Er ontstond echt massieve tegenstand. Achteraf ging ik er te naief in, ik lig er soms nog wakker van.”

Bron:
Getty images 2021

Lees verder
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.